PT Ledarskap

Värdeskapande chefs- och medarbetarutvecklingTjänster

Vi arbetar med värdeskapande utveckling av chefer och medarbetare. Med det menar vi att en förutsättning för att uppnå önskade resultat är en ömsesidig vilja att utforska nya vägar och sätta ambitiösa mål. När det är gjort kan vi bidra med stöd för att verkställa planen, men i grunden är det du eller din grupp som måste göra det hårda jobbat.

Grupputveckling: Vi bidrar med tydlighet avseende mål, roller, förväntningar och gränsdragningar för nya och befintliga grupper.

Konflikthantering: Vi utreder konflikter på ett objektivt sätt. Vi utgår från ett organisatoriskt perspektiv med hänsyn till det sytematiska arbetsmiljöarbetet.

Coaching: Vi hjälper chefer och medarbetare att utvecklas. Oavsett om det handlar om ledarskap, arbetsrollen eller livet i stort kan vi stödja och utmana till nya ambitiösa mål.

Krisledning och krishantering: Vid kriser hjälper vi ledningsgrupper med att organisera arbetet; på ett sådant sätt att krisen hanteras samtidigt som ordinarie verksamhet fungerar. Vi fungerar ofta som en stabschef. Vi bidrar också med emotionellt krisstöd i samband med olyckor, dödsfall eller andra omskakande händelser.

Stresshantering: Vi leder utbildnings- och utvecklingsprogram i stresshantering för enskilda och grupper. Vi kallar det personligt ledarskap.

Nätverksgrupper: Vi organiserar nätverksgrupper för utveckling och reflektion. Grupperna består och ca 5 personer och träffas en  förmiddag  fem gånger per termin. Vi inleder med en aktuell input, diskuterar den och får sedan hjälp med kollegial handledning av aktuella utmaningar och frågor. Engagemang och förtrolighet är nyckelord för denna aktivitet.