PT Ledarskap

Värdeskapande chefs- och medarbetarutvecklingVi reducerar mänsklig friktion

Vi har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av chefer, medarbetare och grupper samt krishantering i hela världen. Vi har arbetat i vardagssammanhang såväl som i internationella och nationella kris- och konfliktsitutioner. Det har skapat en trygghet och erfarenhet att hantera de mest krävande situationer. Vi brukar säga; "Förvänta dig inget - var beredd på allt!"

Vi människor utvecklas bäst i sammanhang tillsammans med andra och oftast sker det bäst när det ges tid till reflektion och eftertanke. Vi skapar de bästa förutsättningarna för att lärande och utveckling ska kunna ske. Det är du eller dina grupp som gör det hårda jobbet.

Nedan finns ett urval av våra tidigare kunder. Kontakta oss för mer fördjupning i olika kundcase.

KunderErfarenhet Kundcase