PT Ledarskap

Värdeskapande chefs- och medarbetarutvecklingVi reducerar mänsklig friktion

Vi skapar de bästa förutsättningarna för utvecklingsintresserade chefer och medarbetare att prestera på ett hållbart sätt.

Arbetslivet är krävande och kompletteras av många med ett rikt privatliv med många engagemang; detta beskrivs ofta som ekorrhjulet. För att kunna hantera detta på ett sätt som bibehåller hälsa och glädje krävs kunskap, prioriteringar och aktiva val.

Vi bidrar med utbildning och utveckling inom ledar- och medarbetarskap, kommunikation och konflikthantering, stresskunskap och coachande reflektion. Vi jobbar i tre tidsdimensioner; före, under och efter.

Före: Kunskapsuppbyggnad och planering.

Under: Coaching, teamutveckling, konflikthantering , reflektion och krisledning.

Efter: Reflektion och krisstöd.